“Kanadada oka” stipendiýa programmalary

Möhleti
31.03.2020
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

“Kanadada oka” täze stipendiýa programmasy iki okuw ýylyna çenli doly akademiki stipendiýasyny hödürleýär. Bu stipendiýa Kanadanyň Uniwersitetlerinde diplom hem-de orta hünär mekdeplerinde orta okuw şahadatnamasyny ýa-da magistr derejesiniň diplomyny gazanmaga mümkinçilik berýär. “Kanadada oka” stipendiýasy ähli dersiň talyplary üçin açyk.

Kriteriýalary

• Türkmenistan döwletiniň raýaty bolmaly;
• Kanadanyň ýokary okuw mekdebine durnukly esasynda okalýan akademiki programmasyna tabşyrmaly;
• Kanadanyň tehniki ýa-da professional institutyna, ýa-da uniwersitetine kabul edilen bolup biler;
• Resminamalary tabşyran wagtynda hödürlenen programmanyň talaplaryna deň gelmeli;
• Kanadanyň bilim edarasynda okamak üçin lingwistik ukyplaryna eýe bolmaly (iňlis ýa-da fransuz dilleri).

Resminamalary nädip tabşyrmaly?

Stipendiýany gazanmak üçin dalaşgärler başda Kanadanyň bilim edarasyna kabul edilmeli. Dalaşgäriň adyndan ýazylan stipendiýa arza üçin bilim edarasy jogap berýär. Üstünlikli arzalaryň uniwersitetleri talybyň tölegi barada ylalaşygy kabul edýärler.