KIMEP Uniwersiteti

Möhleti
25.07.2022
Dereje
Magistr
Arza göýbermek

“Halkara žurnalistika”, “Ekonomika”, “Döwlet we ýerli dolandyryş”, “Halkara gatnaşygy”, “Daşary ýurt dili: iki daşary ýurt dili” programmalar boýunça grantlar.

Tölegi: 50% okuw tölegi.
Wajyp! Grant jerimeleri, kitaphananyň depozitlaryny we ýaşaýyş jaýyny tölemeýär.
Möhleti: 2020-2021 birinji akademiki ýyly. Grantyň möhleti uzaldylmaýar.
Grantyň mukdary: her programma 2 grant.
Talybyň raýatlygy: Gazagystan döwletinden başga hemme döwletler.

Kriteriýalary

• Bakalawr derejesi;
• Rezýume;
• Iňlis dilini örän gowy bilmeli ( IELTS 4.5 we ýokary, TOEFL IBT 70 we ýokary, KEPT 60 we ýokary, we ş.m.) ;
• “Challenges and opportunities for Central Asia in 21 century: each program’s field of study” (500 -1000 söz) temasy boýunça iňlis dilinde düzme. Mazmunyna, pikirine, iňlis dilini bilmegi boýunça baha berilýär.
• Portfolio:
Döwlet giriş synaglaryň netijeleri(hasaplanan/hasaplanmadyk).

Resminamalary nädip tabşyrmaly?

Doldurylan onlaýn anketany ýüklemeli