Indiýa döwletiniň aspirantura we barlag derejeleriň ICCR (MA) stipendiýalary.

Möhleti
09.02.2020
Dereje
Doktor
Arza göýbermek

Indiýa döwleti Türkmenistan döwletiniň raýatlaryna aspirantura we ylmy barlag derejesi boýunça Indiýa uniwersitetlerinde ICCR stipendiýasyny hödürleýär.
Dalaşgärler uniwersitetiň hödürleýän kurslaryny gowy geçmeli. ICCR-yň uniwersitetleriniň sanawy: : www.iccr.gov.in
http://iccr.gov.in/sites/default/files/List%20of%20Universites%20for%20Website_1.pdf

Kriteriýalary

Dalaşgärler 18-30 ýaşa çenli bolmaly

Resminamalary nädip tabşyrmaly?

Arzalar onlaýn portalynda doldurylmaly: http://a2ascholarships.iccr.gov.in
Dalaşgärler Aşgabat şäherindäki Indiýa döwletiniň wekillerine 2020-nji ýylyň fewral aýyna çenli arzanyň nusgasyny we başga-da gerekli meýilnamalaryň nusgalaryny tabşyrmaly.
Aşgabat şäherindäki Indiýa döwletiniň ilçihanasynda dalaşgärler iňlis dilinden synag geçmeli.
Dalaşgärler saýlan kursyny bildirmeli.
Dalaşgär onlaýn formasynda elýeter, gerekli formadynda saglygy barada kepilnama tabşyrmaly.
Matematika, himiýa, fizika ugurlaryny orta okuwyň ýokary derejesinde bilmeli.

Soraglar

Şeýle-de hem gerekli maglumat üçin Indiýa döwletiniň ilçihanasynyň Bilim bölüminden sorap bilersiňiz. Salgysy: köç. Ýunus Emre 1, parahat 2/1, ş.Aşgabat.
Tel. +99312453863, 456152
E-mail: com.ashgabatmea.gov.in