Türkiýe stipendiýa

Möhleti
20.02.2020
Dereje
Magistr
Arza göýbermek

Türkiye Scholarships Türkiýe döwleti tarapdan tölenilýän halkara stipendiýa programmasy. Bu programmanyň stipendiýalary daşary ýurt raýatlaryna bakalawr, magistratura we doktorlyk derejelerinde okamak üçin berilýär.
Arzalar ýüklenen wagtynda Türkiye (TBBS) stipendiýasynyň maglumatynyň üsti bilen uniwersitet we akademiki programmalary boýunça dalaşgärler üçin gollanma berilýär.
Uniwersitet programmalaryndan başga biziň doly ulgamymyzy görüp bilersiňiz: https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr/.

Kriteriýalary

Ýokary okuw bilimini almak isleýän hemme daşary ýurt döwletleriň raýatlary.

Ýaş kriteriýalary:

  • Bakalawr derejesini okamak isleýänler 21 ýaşa çenli bolmaly;
  • Magistratura programmasyny okamak isleýänler 30 ýaşa çenli bolmaly;
  • Doktorlyk derejesininiň programmasyny okamak isleýänler 35 ýaşa çenli bolmaly.

Resminamalaryň sanawy:

• Şahsy paspordy;
• Ýakyn wagtda alnan surat;
• Döwlet synaglarynyň netijeleri;
• Bilimi barada şahadatnama/diplom;
• Hasap sanawnama hakynda ýazgy;
• Daşary ýurt synaglaryň netijeleri (GRE, GMAT, DELF, YDS, YÖS we ş.m., eger-de uniwersitet talap edýän bolsa);
• Dil testleriň bahalary (eger-de uniwersitet talap edýän bolsa);
• Ylmy-barlagy boýunça teklip we siziň ýazgy işiňiz( PhD derejesi üçin).

Resminamalary nädip tabşyrmaly?

Arzany ýüklemek üçin https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr/ registrasiýa etmeli.