Çiwning (CHEVENING) stipendiýa programmasy, Angliýa

Möhleti
Dereje
Magistr
Arza göýbermek

Chevening gelejekdäki liderlara Angliýada okamaga mümkinçilik berýän Angliýa döwletiniň stipendiýa programmasy. Bu stipendiýa Angliýanyň Uniwersitetlerinde birýyllyk magistr derejesini islendik ugurdan okamak isleýän görnükli hünärmenlere berilýär. Siz Angliýada bir ýylyň dowamynda ýaşaýan we okaýan wagtynda akademiki tarapdan ösüş gazanyp, Angliýanyň medeniýeti bilen tanyşyp bilersiňiz.

Stipendiýa öz içine şulary alýar:

  • Uniwersitetiň okuw tölegini;
  • Aýlyk stipendiýa;
  • Angliýa we Angliýadan ýol tölegi;
  • Gelen wagtyňyzda kömek pul;
  • Öýe gitmek üçin rugsat;
  • Bir wiza arzanyň tölegi;
  • Chevening çärelerinde gatnaşmak üçin turist granty.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

  • Iki teklipler iňlis dilinde hat görnüşinde;
  • Şahsy paspordy;
  • Uniwersitet stenogrammasy (bakalawriat, magistratura);

Resminamalary nädip tabşyrmaly?

Chevening arzasyny bu sahypanyň onlaýn sistemasy boýunça iberip biler