Warşawa (Polşa) Gündogar Gyş Mekdebi

Möhleti
15-nji ýanwar 2020 ý @ 17:00
Arza göýbermek

2020-nji ýylda resminamalaryň kabul ediliş möhleti: ýanwar aýynyň 15-i  sagat 17:00.

Gündogar Gyş Mekdebi halkara lektorlaryň topary bilen alnyp barylýan leksiýalary, hünär okuwlary, duşuşyklary we medeni programmalary hödürleýär.  Bu programma 25 ýaşyna ýetmedik ynsanperwer ylymlarynyň talyplaryny Orta we Gündogar Ýewropanyň  taryhy we döwrebaplygy ugry boýunça magistr dissertasiýasyna taýynlyk görmek üçin çagyrýar:

 • Taryh;
 • Syýasat ylmy;
 • Halkara aragatnaşyklary;
 • Sosiologiýa;
 • Filologiýa;
 • Edebiýat;
 • Medeniýeti öwreniş;
 • Etnologiýa;
 • Geografiýa;
 • Hukuk;
 • Ykdysadyýet.

Gündogar Gyş Mekdebi Warşawada 2020-nji ýylyň 28-nji fewralyndan-14-nji martyna çenli alnyp barylýar.

Resminamalaryň soňky kabul ediş wagty 15-nji ýanwar.

Soraglaryňyz bar bolsa wsl.studium@uw.edu.pl ýüzlenip bilersiňiz.

Giňişleýin maglumatlary okamak üçin: studium.uw.edu.pl/szkoly/wschodnia-szkola-zimowa/ sahypasyny açyň.