Aýowa Uniwersitetiniň stipendiýasy.

Möhleti
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

Aýowa Uniwersiteti zehinli daşary ýurt talyplary özüne çekýär. 2020-nji ýylyň awgust aýynda  okuwa girmek isleýän dalaşgärler çäklendirilen stipendiýalarynyň sanawyna girýärler. Daşary ýurt talyplaryna grant şekilinde töleg kömegi berilmeýär.