Wiskonsin ştatynda ýokary okuw jaýynda tölegsiz okamak üçin programma.

Möhleti
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

Dürli talyplaryň düşünjelerini giňeltmek üçin NTW programmasy boýunça UW Superior-a uniwersitet okuw töleglerini geçirmegi hödürleýär.

Wiskonsin ştatynda ýokary okuw jaýynda tölegsiz okamak üçin programmalar: