Waýdner Uniwersitetiniň Stipendiýalary (Filadelfiýa, ABŞ)

Möhleti
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

Waýdner Uniwersiteti (Filadelfiýa, ABŞ) bakalawr, magistratura, doktor derejelerini we hukuk öwreniş derejelerini okamak üçin 60 sany programmalardan artýan stipendiýalary hödürleýär. Olaryň içinde şeýle-de hem şepagat işleri, inženeriýa, sosial işleri, sungat, ylym, işewürlik, bilim, marketing we kommunikasiýa, ylym-tehnologiýa, hukuk, döwlet dolandyryşy, lukmançylyk pudaklary ýyly öňdebaryjy programmalar hödürlenilýär.

Uniwersitet birinji kurs talyplaryna olaryň orta mekdepdäki bahalaryna we (SAT ýa-da ACT) synaglaryň netijelerine esaslanyp stipendiýalary hödürleýär.

Arzany nädip tabşyrmaly:

dalaşgärler awtomatik şeklinde akademiki stipendiýasyna göze alynýarlarю

Stipendiýa:

Birinji kurs talyplary üçinortaça jemi stipendiýa 100  000 dollar. Stpendiýa sekiz semestra göze alynýar, diňe okuwyň tölegine degişli we her ýyl gözden geçirilýär. Dalaşgärler üçin ortaça ýyllyk stipendiýalar 14 000 dollar bir talyp üçin.

Daşary ýurt talyby arzany nädip tabşyryp biler:

  • Onlaýn arzany dolduryň
  • Mekdebiňizden/kollejyňyzdan ýa-da uniwersitetiňizdäki stenogrammany tabşyrmaly;
  • Iňlis dili boýunça talaplar (TOEFL PBT 550, TOEFL IBT 80, IELTS – 6,5);
  • Anyk programma üçin goşmaça talaplar (onlaýn barlaň)
  • Eger-de size F1 wiza gerek bolsa, ABŞ-da okan wagtynda ýeterlik pulyň barlygy barada ýazmaça şeklinde tassyklama bildirmeli.

Halkara arzalary giriş ölçegi boýunça barlaýarlar, diýmek arzany tabşyrmak üçin belli bir möhleti ýok.