Orta Aziýadaky Amerikan Uniwersiteti

Möhleti
05.02.2020
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

Orta Aziýadaky Amerikan Uniwersitet Bişkekda ýerleşýän ynsanperwer uniwersiteti. Bu ýokary okuw mekdebinde akademiki ýetişgenligi ýokarda bolýan zehinli we zähmetsöýer talyplara okuw tölegine arzanladyş ýaly kömegini hödürleýär.
Uniwersitet 14 sany bakalawr programmalaryny we 9 sany magistr programmalaryny hödürleýär

Bakalawriat:

 • Ekonomika;
 • Erkin sungat we ylymlary;
 • Ýewropa öwrenişi;
 • Halkara aragatnaşyklary
 • Işewürlik dolandyryşy;
 • Žurnalistika
 • Psihologiýa;
 • Sosiologiýa;
 • Habar beriş ulgamy;
 • Teleýaýlym;
 • Antropologiýa, tehnologiýa we halkara ösüş.

Magistratura:

 • Orta Aziýa barada öwreniş;
 • Işewürlik dolandyryşy;
 • Praktiki ähmiýetli psihologiýa;
 • Sosiologiýa;
 • Žurnalistika;
 • Ekonomika;
 • Hukugy öwreniş;
 • Pedagogika;
 • Antropologiýa, urbanizm we halkara ösüş.

Resminamalaryň sanawy:

 • Orta Aziýadaky Amerikan Uniwersitetiniň prezidentiniň adyna arza;
 • Bilimi barada şahadatnama;
 • Şahsy paportynyň nusgasy we 3×4 sm möçberde iki sany fotosurat;
 • Saýlan ugryňyzyň sebäbini suratlandyrýan beýannama;
 • Goşmaça synaglaryň netijeleri (iňlis dili boýunça test);
 • Okuw wizasyny etdirmek üçin arza