Kectil ýaşlar liderlik programmasy

Möhleti
10.2020
Arza göýbermek

Kectil programmasy döwletine we daş töweregine gowy goşant goşup bilýän ýokary kwalifikasiýaly ýaş nesli terbiýelemek we öňe çykarmak üçin döredildi. Kectil ady “Halkara liderçilik üçin bilim we haýyr-sahawatly fond ” manysyny aňladýar.

Programmanyň içine:

 • Internet boýunça öwüt-nesihat häsiýetli programma
  Her aýda Kectil liderlary bilen ylym, işewürlik, innowasiýa, dolandyryş we döwlet gullugy barada söhbetdeşlik geçirýär.
 • Bellemeler we çalyşma
  Sosial mediýada başga talyplar bilen söhbetdeşlik ediň (Facebook ýa-da Twitter)
 • Ýaş liderlaryň konferensiýasy
  Liderçilik boýunça intensiw sapaklar, innowasiýa we işewürlik boýunça seminarlar, üstünlikli liderlar bilen duşuşyk we ösüp barýan ýurtlarda ýaş deň-duşlaryň ulgamynyň döredijiligi.
 • Uçurymlar üçin portal
  Ösüp barýan ýurtlarda ýaş deň-duşlaryň ulgamynyň goldawy, täze ýaş gatnaşyjylar bilen argatnaşyk, programmanyň halypaçylygy.

Kriteriýalar:

ýaşlar ( 17-26 ýaşda) ösüp barýan döwletleriň raýatlary, liderçilige islegini we zehinini görkezýän, iňlis dilini gowy bilýän we Interneda girip bilýän adamlar.

Programmanyň tapgyry:

Internet-programma: 1 ýyl
Resminamalaryň kabul ediş möhleti: oktýabr, 2020
Programmanyň başlangyçy: 15-nji ýanwar

Ýerleşýän ýeri:

Onlaýn (Tabşyryklar)
Atlanta, Jorjiýa Ştaty, ABŞ