Hytaý dilini Hytaýda öwrenmek üçin stipendiýalar, 2020

Möhleti
Dereje
Möhleti

Hytaý dilini Hytaýda öwrenmek üçin stipendiýalar – belli bir stipendiýalaryň biri diýip hasaplanylýar. Häzirki wagtda Hytaý dilini Hytaýda öwrenmek üçin stipendiýalara resminamalaryňyzy tabşyryp bilersiňiz.

Hytaý dilini öwrenmek isleýän talyplaryň sany artýar we köp  uniwersitet olara stipendiýa mümkinçiligini hödürleýäler.

Stpendiýa hödürleýän uniwersitetleriň sanawy:

No. Uniwersitiň ady Stipendiýanyň görnüşi
1 Pekin şäherindäki dil we medeniýet uniwersiteti  (Beijing Language and Culture University) CGS; CIS; CCSP; US; ES; CLGS
2 Halkara telekeçilik we dolandyryş uniwersiteti (University of International Business and Economics) CGS; CIS; US; CLGS
3 Pekin şäherindäki tehnologiýa instituty  (Beijing Institute of Technology) CGS; CIS; US; CLGS
4 Pekin şäherindäki ylym we tehnologiýa uniwersiteti (University of Science and Technology Beijing) CGS; US; CLGS
5 Donhua uniwersiteti (Donghua University) CGS; US; CLGS
6 Şanhaý şäherindäki finans we dolandyryş uniwersiteti (Shanghai University of Finance and Economics) CGS; US; CLGS
7 Sýamyn Uniwersiteti (Xiamen University) CGS; CLGS; US; CIS; CCSP
8 Ninbo uniwersiteti (Ningbo University) CGS; CIS; US; CLGS
9 Çendu uniwersiteti (Chengdu University) CLGS
10 Günorta-günbatar maliýe we dolandyryş uniwersiteti (Southwestern University of Finance and Economics) CGS; CLGS; US

Bellik: CGS:Hytaý Döwletiniň stipendiýasy ;

        CIS: Konfutsyý Institutynyň stipendiýalary;

        CCSP: Hytaý öwrenme Konfutsyý programmasy;

        US: Uniwersitetdaky stipendiýalar;

        ES: Kärhanalaryň stipendiýalary;

        CLGS: Ýerli özüni dolandyrýan kärhanalaryň stipendiýasy.

Ýokarda bellenilen uniwersitetler Hytaý dilini öwrenýän talyplar üçin stipendiýalary hödürleýär.