Orta Aziýadaky aýal guramaçylar ýa-da telekeçiler üçin CEU Executive MBA stipendiýasy

Möhleti
22.03.2020
Dereje
Magistr
Arza göýbermek

2019-njy ýylyň dekabr aýynda CEU Executive MBA  programmanyň çäginde Orta Aziýadaky  belent güýçli dolandyryjy wezipede işleýän aýallara hödürlenilýän konkurentlik edip biljek stipendiýa döretdi.

Stpendiýanyň ýeňijisi CEU Executive MBA okuwyň töleginiň 95% çenli 25 000 ýewro möçberinde ödeýär.  Stipendiýa öz işewürligi ýöredýän dolandyryjy aýallara berilýär.

CEU Executive MBA barada

Bu programma hünär strategik liderçylyga çenli profilini götermek isleýän tejribeli guramaçylar üçin döredilen programma. Programmanyň innowasion düzümi gatnaşyjylara ABŞ-da MBA derejesini gazanmaga kömek berýär.

Talaplar

Dalaşgärleriň tejribesi azyndan 8 ýyl bolmaly we 3 ýyl resmi tarapyndan tassyklanan liderçylyk tejribesi bolmaly.

Baklawr derejesi ýa-da ş.m.

Resminamalary nädip tabşyrmaly:

Resminamalary uniwersitetiň sahypasyndan tabşyrmaly.

Goşmaça maglumat üçin programmanyň ýokary guramaçysyna, Tommas Lammela ýüzlenip bilersiňiz (lammelt@ceu.edu)