Orta Aziýanyň Uniwersitetinde bakalawr derejesini okamak

Möhleti
15.03.2020
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

Gyrgyzystanyň Naryn şäherçesinde hem-de Täjigistanyň Khorog  şäherinde okamaga arzalar kabul edilýär. OAU  Kommunikasiýa we MediaInformatika (Naryn Campus); Daş töwerek barada ylymlary we Ekonomika (Khorog Campus) ugurlary boýunça okuw hödürleýär. Saýlanan ugura esaslanyp Naryn, Gyrgyzystanda ýa-da  Khorog, Täjigistanda OAU kampuslaryna gatnap bilerler.

Arzany nädip tabşyrmaly?

  1. OAI 1-nji tapgyrynyň doldurylan arzany we başga resminamalary onlaýn, email ýa-da şahsy ýagdaýda 2020-nji ýylyň mart aýynyň 15-ne sagat 23:59 çenli tabşyrmaly (GMT + 6).
  2. Sowalnamany tabşyran dalaşgärleri 2020-nji ýylyň aprel aýynyň 5-ne OAU iňlis dili, matematika we logika ugurlary boýunça giriş synagyna çagyrarlar. Dalaşgärler 5-nji aprela çenli SAT synaglaryň netijelerini OAU synagynyň deregine tabşyryp bilerler. SAT netijelerini tabşrmak üçin Orta Aziýanyň Uniwersiteti tarapyndan yglan edilen 7834 kody ulanmagyňyzy sizden haýyş edýäris.

Nirde okap bilerin?

Gyrgyzystanyň Naryn şäherçesinde hem-de Täjigistanyň Khorog  şäherinde okamaga arzalar kabul edilýär. OAU  Kommunikasiýa we MediaInformatika (Naryn Campus); Daş töwerek baradaky ylymlary we Ekonomika (Khorog Campus) ugurlary boýunça okuw hödürlenilýär. Saýlanan ugura esaslanyp Naryn, Gyrgyzystanda ýa-da  Khorog, Täjigistanda OAU kampuslaryna gatnap bilerler.

Habarlaşmak üçin:

Email: admissions@ucentralasia.org

Çeşme: | www.ucentralasia.org/ru/admissions