Innopolis uniwersitetinde okamak üçin talyp haklary

Möhleti
20.04.2020
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

Innopolis uniwersiteti, okuw we aýlyk stipendiýalaryň töleginiň 100% -ini ödeýän talyp haklaryny hödürleýär.

Resminamalaryň tabşyrylyş möhleti: 2020-nji ýylyň aprel aýynyň 20-ne çenli uzaldyldy.

Informatika boýunça bakalawr derejesi (Infromasiýa we kompýuter tehnologiýasy).

Magistratura derejesi:

  • Informasiýa tehnologiýasy – Programma üpjünçiligiň inženerligi
  • Howpsuzlyk we ulgam inženerligi
  • Maglumat ylymlary we emeli intellekt
  • Robotika we kompýuter görüşi

Daşary ýurtly dalaşgärler üçin talyp haklaryny almak üçin arzanyň tabşyrylyşynyň tapgyrlary:

1-nji ädim: Innopolis uniwersitetiniň arza portalynyň üsti bilen registrasiýa ediň.

Anketany dolduryň, rezýume, höweslendiriş haty, taslamanyň beýany (zerur) we hödürleýiş hatlary (islege görä) taýýarlaň, onlaýn synagdan geçiň we arzany iberiň.

2-nji ädim: IU professory we saýlama hünärmeni bilen skype söhbetdeşligine çakylyga garaşyň.

3-nji ädim: Söhbetdeşlik netijelerini alyň we talyp hakynyň hödürlenmesine garaşyň.

4-nji ädim: Hasaba alyş we wiza resminamalaryny beriň we awgust aýynyň ortalarynda Innopolise geliň.

Programmanyň beýanyna we saýlama kriteriýalaryna serediň:

Bakalawr
Magistratura

Giriş talaplary we programma saýlawy:

– Ortaça ýa-da ýokary derejede iňlis dili bilimi;

– Rus diline talap ýok;

– Iňlis dili, Innopolis uniwersitetiniň resmi dili;

– Informatikadan esasy bilim;

– Matematika, fizika, informatika, programmirleme we robotika bilimleri;

– Magistratura derejesiniň talyplary üçin iş tejribesi.

Iki programma bar: “Maglumat ylymlarynyň ussady” we “Robotika ussady” bu iş tejribesi gaty talap edilmeýär we bilim kömegi we ş.m. programmalara girmek üçin ýeterlik hasap edilip bilner.

– Öňki bilim:

Bakalawr derejesi: mekdep şahadatnamasy

Magistr derejesi: bakalawr diplomy

!! Daşary ýurtly dalaşgärleriň hemmesi iňlis dilinde apply.innopolis.ru/en/get-in sahypadan arzalaryny tabşyrmaly (rus dilinde gürleseňiz we Russiýada ýaşaýan bolsaňyzam)

Has giňişleýin maglumat üçin: https://apply.innopolis.ru/en/it-degree/