Garward Uniwersitetiniň mugt onlaýn kurslary

23
thumbnail

CS50’s Python we JavaScript web programmirleme

CS50’s React Native bilen ykjam programmany ösdürmek

CS50: Informatika bilimine giriş

Garward uniwersiteti tarapyndan hödürlenýän başga-da köp mugt onlaýn kurslary indiki sahypa geçip tapyp bilersiňiz https://online-learning.harvard.edu/catalog

Şu wagt hasaba alyň we geljek üçin başarnyklaryňyzy ösdüriň.