Garwarddan, Massaçusets Tehnologiýa Institutyndan we beýleki ýokary okuw mekdeplerinden mugt onlaýn kurslar.

25
thumbnail

EDX, dünýä boýunça talyplara matematika, fizika, psihologiýadan başlap düzme ýazmak öwrenişine çenli gyzyklanýan dersleri öwrenmäge kömek edýär.

EdX, MOOCs ýa-da dünýäniň öňdebaryjy uniwersitetleriniň we edaralarynyň köpçülikleýin Massive Open Online Courses diýlip atlandyrylýan onlaýn kurslary hödürleýän bilim üpjünçisidir. EdX häzirki wagtda hyzmatdaşlar tarapyndan döredilen 2650-den gowrak onlaýn kurslaryň katalogyny hödürläp biler.

EdX kurslary öňünden ýazylan wideo leksiýalardan ybarat bolup, olary tertip boýunça ýa-da amatly wagtda görüp bilersiňiz. Şeýle hem, okalyşlar, talyplaryň diskussiýa forumlary, öý işi, onlaýn wiktorinalar hem-de synaglar bar.

Edx kurslaryna nädip ýazylmaly:

  • https://www.edx.org/web sahypasyna geçiň.
  • Hasaba almak üçin edX hasaby dörediň
  • Başlamak üçin “Register now” saýlaň.

Maslahat: Käbir kurslar goşmaça töleg üçin şahadatnama hödürleýärler. Şahadatnama almak we tölemek islemeýän bolsaňyz, “Kurs barlagy” formatyny saýlaň we mugt sapak alyň.