Marketing we dizaýn ugurlary boýunça stajirowka. Make-A-Wish Central and Northern Florida

Möhleti
Arza göýbermek

“Make-A-Wish” merkezi we demirgazyk Florida

Maitland, Florida

Tölegsiz stajirowka

Programmanyň beýýannamasy

 “Make-A-Wish” Merkezi we Demirgazyk Florida wakalar üçin ähli marketing we reklama materiallaryny döretmek we täzelemek üçin tomusda işlejek stajory gözleýär. Adobe Creative Suite-de InDesign, Illustrator we Photoshop ýaly çuňňur bilimleri we başarnyklary bolan marketing ýa-da grafika dizaýny boýunça hünärmen bu wezipä gowy dalaşgär bolup biler.

Dizaýn portfoliosyny doldurmak isleýän talyp üçin bu ajaýyp mümkinçilikdir.

Marketing we grafiki dizaýneriň stajory hepdede 20 sagat aragatnaşykda bolmaly. Uzakdan işlemek mümkinçiligi bilen.

Jogapkärçiligi we talaplar:

• Ähli wakalar üçin marketing goldawyny redaktirlemek we täzelemek;

• Suratlary we logotipleri ýokary çözgütli faýllara öwürmek;

• Zerur bolanda broşýuralar, bannerler, alamatlar, iş stolunyň bezegi, kartoçkalar, çakylyklar, elektron grafika, sosial ulgamlar we ş.m. ýaly taslamalary ösdürmek;

• Taslamany gysga wagtda berjaý etmek we işleri möhletlerine görä ýerine ýetirmek

• Konstruktiw pikirleri kabul etmek we zerur bolanda dizaýn üýtgetmelerini geçirmek;

• Detallerine üns bermek;

• Aragatnaşyk endikleri we wagta ygrarlylyk;

• Grafiki dizaýn hünärmeni hökmünde birnäçe adam we şahsyýet bilen işlemek ukyby, dizaýn zerurlyklary bilen ähli ösüş toparyna kömek eder.

Bu tölegsiz stajirowka.

Bu ugury boýunça bilim ileri tutulýar.

Iş tertibi: duşenbe – anna günleri

Kompaniýanyň web sahypasy:https://cnfl.wish.org/about-us/employment-and-internships/internships

COVID-19 sebäbinden iş wagtlaýyn daşdan

Ukyplar

grafiki dizaýn, Adobe Creative Suite, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Adobe Creative Cloud, grafika, logotipler, kartoçkalar, çakylyklar, alamatlar, bannerler, döredijilik, marketing materiallarynyň ösüşi. Arzany tabşyrmak üçin: https://www.internships.com/posting/sam_d700746429690c51