Australian Film Television and Radio School tarapyndan şahadatnamaly mugt kurs.

Möhleti
29.06.2020
Arza göýbermek

Okuw gutarandan soň şahadatnama gazanmaga mümkinçilik berýän ýene-de bir onlaýn kursy. Okuw wagtynda gysga wideolary döretmegi, telewizoryň dörediliş taryhyny we wizuallar bilen işlemegi öwrenersiňiz. Sosial ulgamlara çümüp režisýorlyk we žurnalistika programmalaryna okuwa girmegi meýilleşdirýänler üçin laýyk bolar. Şahadatnamany CV-ňyza goşup bolar.

Giriş möhleti: iýun aýynyň 29-y. Has giňişleýi maglumatlar üçin: https://www.futurelearn.com/courses/production-design?utm_campaign=fl_may_2020&utm_medium=futurelearn_organic_email&utm_source=newsletter_broadcast&utm_term=200526_GNL__0030_&utm_content=course01_cta