Ýale uniwersitetinden mugt onlaýn okuw

20
thumbnail

Kurs gepleşik sungatyna bagyşlanýar! Uniwersitetde söhbetdeşlige taýynlanýan ýa-da iş ýerinde söhbetdeşlik geçirmegi meýilleşdirýänler üçin gowy bolar. Delilleri dogry ulanmagy, garşydaşyňyza düşünmegi we gowşak taraplary bilen işlemegi öwrenersiňiz.

Has giňişleýin maglumatlar üçin: https://www.coursera.org/learn/negotiation