TBS Business School

Möhleti
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

Ýewropanyň öňdebaryjy işewür mekdepleriniň birinde okaň!

TBS Biznes Mekdebi biznesde ýokary derejeli bakalawr we magistraturada bilim almagy hödürleýär. Programmalar, dünýäniň iň gowy kompaniýalarynda işlemek üçin ähli zerur bilimleri we başarjaňlyklary berýär.

Näme üçin TBS Biznes Mekdebi?

  • Üç gezek akkreditasiýa edilen işewür mekdepleriň 1% -ine girýär: EQUIS, AMBA we AACSB.
  • Tuluza, Barselona, ​​Kasablanka şäherlerde kampuslar ýerleşýärler, talyplar okuw wagtynda uniwersitet şäherçesini üýtgedip bilerler.
  • Okuwçylaryň 95% okuwy gutarandan soň 6 aýyň içinde işle başlaýarlar.
  • Talyplar halkara kompaniýalarynda tejribelik geçýärler.

Mugt maslahat almak üçin anketany dolduryň: https://forms.gle/fXnLDsdftfx763z38