Chevening 2020 talyp haky

Möhleti
Dereje
Magistr
Arza göýbermek

Chevening talyp haklary dünýäniň belli liderlerine Angliýada magistr derejesini almaga mümkinçilik berýär. Chevening has gowy geljegi döretmek üçin täze çözgütler hödürlemek üçin höwesi, pikiri we täsiri bolan adamlary gözleýär. Chevening stipendiýasy üçin arzalaryň kabul edilişi 2020-nji ýylyň awgust aýynda açylar. Şonuň üçin ähli zerur resminamalary ýygnamaga wagtyňyz bar.

Has giňişleýin maglumatlar üçin: https://www.chevening.org/scholarship/turkmenistan/