Ýewraziýa Global” halkara ýaşlar forumy.

Möhleti
Arza göýbermek

“Ýewraziýa Global” halkara ýaşlar forumy 2020-nji ýylyň sentýabr aýynyň 2-den 8-ne çenli Orenburg sebitinde geçiriler.

Onlaýn ýa-da awtonom. Epidemiýa ýagdaýyna görä geçiriler.

“Ýewraziýa Global” Halkara Ýaşlar Forumynyň bäş ýyllygy Russiýa Federasiýasynyň ýaş wekilleri bilen daşary ýurtlaryň arasynda tejribe gönükdirilen gepleşik üçin platforma. 2020-nji ýylda forum Ýunesko-nyň howandarlygynda geçiriler we Russiýa Federasiýasynyň ýaşlarynyň 400 wekili we daşary ýurtlaryň 400 ýaş raýaty bu çärä gatnaşar.

Arzalar 1-nji iýula çenli AIS “Russiýanyň ýaşlary” arkaly tabşyrylýar. https://myrosmol.ru/event/45971