Italiýada PhD talyp haky

Möhleti
27.08.2020
Dereje
Doktor
Arza göýbermek

Scuola Normale Superiore doktorlyk programmalaryna arzalaryny tabşyran ähli talyplar okuw töleginden, iýmit we ýaşaýyş jaý çykdajylaryndan ybarat bolýan talyp haklaryny gazanyp bilerler. Talyp haky ýokary akademiki üstünliklerini yzarlaýan we tezislerinde ep-esli üstünlik gazanan talyplara kepillendirilýär.

Resminamalaryň tabşyryş möhleti: 27-nji awgust.

Wezipeler

Pisa

Astrohimiýa4 býudjet ýeriNapoli uniwersiteti bilen hyzmatdaşlykda “Federiko II”
Maglumat ylmy8 býudjet ýeri 
Filosofiýa5 býudjet ýeri 
Italýan dili we häzirki zaman filologiýasy4 býudjet ýeri 
Ylym we maliýe üçin hasaplama usullary we matematiki modeller3 býudjet ýeri 
Molekulýar ylymlar üçin usullar we modeller2 býudjet ýeri 
Nanoylymlary2 býudjet ýeri1 Klod Bernard Lion uniwersiteti 1 (UCBL) bilen hyzmatdaşlykda * 1 EUB ERC taslamasyna laýyklykda “CAPTUR3D *
Newroylymlary2 býudjet ýeri 
Klassiki filologiýa2 býudjet ýeri 
Sungat taryhy3 býudjet ýeri 

Florensiýa

Ylym syýasaty we sosiologiýa4 býudjet ýeri 
Transmilli dolandyryş2 býudjet ýeriScuola Superiore Sant’Anna Pisa bilen hyzmatdaşlgy bilen  

Düşündiriş:

Doktorlyk programmalarynyň hemmesi Italiýanyň raýatlary we daşary ýurtly talyplar üçin açykdyr.

Doktorlyk programmalaryna kabul edilen talyplaryň hemmesi okuw we iýmit we ýaşaýyş jaýy üçin talyp hakyny alýarlar. Stipendiýa ýokary akademiki derejesini yzarlaýan we diplom işinde ep-esli üstünlik gazanan talyplara kepillendirilýär.

Ähli talyplar, hatda daşary ýurtlarda-da, ylmy-barlag işleri üçin goşmaça serişde almaga haklary bar.

Aspiranturanyň her birinde daşary ýurt uniwersitetlerinde bäsleşige gatnaşmak üçin dogry kär alan dalaşgärler üçin ýer bölünip berilýär.

Milletine garamazdan aşakdaky dalaşgärler arzalaryny tabşyryp bilerler:

  • 2020-nji ýylyň oktýabr aýynyň 31-ne çenli Italiýada magistr derejesini ýa-da italýan däl uniwersitetden şuňa meňzeş kärleri alanlar;
  • 1988-nji ýylyň oktýabr aýynyň 31- den soň doglanlar;
  • Doktorlyk derejesiniň saýlawy dalaşgäriň akademiki bahasyna we söhbetdeşliklerine esaslanar.

Resminamalaryň tabşyryş möhletleri:

  • Ýaz semestri: 2020-nji ýylyň fewrl aýynyň 27-i, penşenbe 23:59-a çenli (CET);
  • Güýz semestri: 2020-nji ýylyň awgust aýynyň 27-i, penşenbe güni 23:59-a çenli (CET).

Has giňişleýin maglumatlar üçin: https://www.sns.it/en/admissions/phd/how-to-apply-for-the-phd-courses