Awstraliýada PhD derejesini okamak üçin talyp haky

Möhleti
30.06.2020
Dereje
Doktor
Arza göýbermek

University of Queensland inženerçilik we hasaplaýyş ylymlarynyň PhD derejesi üçin doly talyp hakyny hödürleýär. Bu stipendiýa, Graal Java düzüjisinde çylşyrymly optimizasiýalary modellemek we synagdan geçirmek bilen gyzyklanýan Oracle Labs Australia tarapyndan maliýeleşdirilýär.

Resminamalaryň tabşyryş möhleti: 30-njy iýun. Has giňişleýin maglumatlar üçin: https://scholarships.uq.edu.au/scholarship/phd-scholarship-verifying-compiler-optimization-passes#qt-scholarship_tabs-foundation-tabs-2