King’s College London tarapyndan hödürlenilýän okuw “Telekeçilik: pikirden ilkinji ädimlere”

31
thumbnail

“Telekeçilik: pikirden ilkinji ädimlere” kursyny özleşdirmek üçin ajaýyp mümkinçilik. Okuwyň ahyrynda size şahsy şahadatnama berler. Ykdysadyýet, işewürlik we maliýe fakultetlerine girmegi meýilleşdirýänler üçin amatlydyr.

Has giňişleýin maglumatlar üçin: https://www.futurelearn.com/courses/entrepreneurship-idea-to-action?utm_campaign=fl_june_2020&utm_medium=futurelearn_organic_email&utm_source=newsletter_segment&utm_term=200628_BOM_BM_0090_&utm_content=course04_cta