“Tehnologiýada deňlik” baýragy

Möhleti
01.08.2020
Arza göýbermek

“Tehnologiýada deňlik” baýragy her ýyl gyzlara we aýallara internete, sanly başarnyklara we tehnologiýa mümkinçiliklerine deň derejede girmek üçin işleýän aýratyn guramalara we şahsyýetlere gowşurylýar.

Hususy şahslar we guramalar baýrak almak üçin öz ýa-da beýleki başlangyçlaryny aşakdaky kategoriýalar boýunça hödürläp bilerler.

Giriş: aýal-gyzlaryň sanly tehnologiýa birikmek we howpsuzlyga elýeterliligini gowulandyrmak bilen baglanyşykly başlangyçlar.

Ukyplar: aýallar we gyzlar üçin ylym, tehnologiýa, inženerçilik we matematika endiklerini ösdürmegi goldaýan başlangyçlar.

Liderlik (2 kiçi topar).

  • Aýal-gyzlaryň IT pudagynda karar kabul etmegine gatnaşmagyny höweslendirýän başlangyçlar;
  • SMEs tehnologiýalarynda aýallaryň liderligini ýokarlandyrmak üçin başlangyçlar.

Gözleg: STEM we informatika ugurlaryndaky dürlüligi çözmek üçin ygtybarly maglumatlary almak üçin jyns sanly deňsizlige gönükdirilen başlangyçlar.

Dalaşgärligiňi görkezmegiň iň soňky güni 2020-nji ýylyň awgust aýynyň 1-i.

Taslama, maksatnama, inisiatiwany ýa-da aýratyn şahsyýeti hödürlemek üçin bu onlaýn formany ulanyň. Has giňişleýin maglumatlar üçin: https://www.equals.org/awards