“Global Diplomacy” mugt onlaýn kursy – London uniwersitetiniň häzirki zaman diplomatiýasy.

74
thumbnail

“Global diplomacy kursy” açyk onlaýn kurs gurşawy (MOOC) üçin özboluşly teklip. Diplomatik we halkara gözlegleriň giň ugurlaryndaky öňdebaryjy gözlegleri, baýrakly uzak aralyk okuw kurslaryny we üstünlikli MOOC döretmekde öňki mugallym tejribesini birleşdirmek.
“Global diplomacy” kursuny tamamlandan soň okuwçylar indikilere eýe bolarlar:

  1. Halkara gözlegleriň giň pudagynda dürli goşant goşýan dersleri okap, bütindünýä diplomatiýasynyň tebigatyna we ösüşine tankydy düşünmegi görkezmek ukyby.
  2. Diplomatik amallaryň we kadalaryň üýtgemegine we şol üýtgeşmeleriň häzirki syýasata gatnaşygyna düşünmek.
  3. Talyplaryň diplomatiýany seljermek üçin zerur endiklere we başarnyklara sezewar bolmagy üçin diplomatiýadaky jedellere teoretiki we empirik çemeleşmeleriň esaslary.
  4. Taryhy we häzirki döwürde diplomatiýadaky meseleler barada bilim.

Mugallym: Dr J. Simon Rofe, SOAS, London uniwersiteti Okuw,  meýilnamalar we ýazuw hakda has giňişleýin öwrenmek üçin https://www.coursera.org/learn/global-diplomacy