Italiýada PhD derejesinde okamak üçin talyp haky.

Möhleti
27.08.2020
Dereje
Doktor
Arza göýbermek

2020-2021-nji okuw ýyly üçin (36-njy aýlaw) Scuola Normale Superiore PhD derejesine 76 ýerlere saýlaw açylýar.

Scuola Normale Superiore (SNS) 2020-2021-nji okuw ýyly üçin kwalifikasiýa we synaglar esasynda jemi 76 Ph.D. ýerleri üçin bäsleşigi yglan edýär. Aşakdaky dersler we ýerler boýunça kurslar:

Pisa: filosofiýa, italýan gözlegleri we häzirki zaman filologiýasy, klassika, taryh, sungat taryhy, fizika, matematika, hasaplama usullary we ylym we maliýe üçin matematiki modeller, molekulýar ylymlar, nanoscience, neuroscience, astrohimiýa (Università degli studi di Napoli Federico II bilen birleşikde okuw).

Florensiýa: Syýasat we sosiologiýa, Transmilli Dolandyryş (Scuola Superiore Sant’Anna of Pisa bilen birleşikde).

Ph.D.üçin nädip arzany tabşyrmaly?

Zerur şertler: doktorlyk derejesiniň programmalarynyň hemmesi Italiýanyň we daşary ýurtly raýatlary üçin açykdyr.

Doktorlyk programmalaryna kabul edilen talyplaryň hemmesi okuw tölegini we iýmit we ýaşaýyş jaýy üçin talyp haky alarlar.  Talyp haky ýokary akademiki derejesini saklaýan we diplom işinde ýeterlik üstünlik gazanan talyplara kepillendirilýär.

Ähli talyplar, hatda daşary ýurtlarda-da gözleg işleri üçin goşmaça maliýeşdirme alyp bilerler.

Aspiranturanyň her birinde daşary ýurt uniwersitetlerinde bäsleşige gatnaşmak üçin dogry kwalifikasiýa alan dalaşgärler üçin ýer bölünip berilýär.

Aşakdaky dalaşgärler, raýatlygyna garamazdan arzalaryny tabşyryp bilerler:

  • Italiýada magistr derejesini ýa-da 2020-nji ýylyň oktýabr aýynyň 31-ne çenli italýan däl uniwersitetden şoňa meňzeş kär alanlar;
  • 1988-nji ýylyň oktýabr aýynyň 31-den soň doglanlar.

Doktorlyk derejesine giriş  dalaşgärleriň akademiki bahasyna we söhbetdeşliklerine esaslanýar.

Giriş möhletleri

Arza tabşyryş:

  • Bahar ýarymýyllygy: 2020-nji ýylyň  fewral aýynyň 27-i, sagat 11:59 (CET) Penşenbe;
  • Güýz ýarymýyllygy: 2020-nji ýylyň awgust aýynyň 27-i, sagat 11:59 (CEST) Penşenbe.

Kwalifikasiýa baha beriş:

  • Bahar ýarymýyllygy: 2020-nji ýylyň mart aýynyň 13-ne çenli;
  • Güýz ýarymýyllygy: 2020-nji ýylyň sentýabr aýynyň 14-ne çenli.

Söhbetdeşlik:

  • Bahar ýarymýyllygy: 2020-nji ýylyň mart aýynyň 23-den başlap, 2020-nji ýylyň aprel aýynyň 23-ne çenli;
  • Güýz ýarymýyllygy: 2020-nji ýylyň sentýabr aýynyň 21-den , 2020-nji ýylyň sentýabr aýynyň 30-na çenli.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.sns.it/sites/default/files/allegati/2020/01/phd_call_2020-21_eng.pdf

https://www.sns.it/en/admissions/phd/how-to-apply-for-the-phd-courses