University of California tarapyndan marketingiň mazmuny boýunça mugt kurs

35
thumbnail

Marketing we sosial media işi bilen gyzyklanýanlar üçin mugt kurs. Marketingiň mazmunynyň nämedigini, markalar bilen nädip işlemelidigini, redaktirlemegiň nämedigini we media meýilnamalaryny döretmegi öwrenersiňiz.

Kursyň beýany:

Bu kurs Lead Content Marketing hünärmeni Copyblogger bilen UC Davis Dowamly we hünär biliminiň arasyndaky hyzmatdaşlykdyr. Bu kursda marketologlaryň mazmuny boýunça müşderilerden girdeýji gazanmak we olary saklamak üçin ulanýan esasy strategiýalary barada öwrenersiňiz. Hususan-da marketingiň mazmuny strategiýasyny dizaýn etmegi, tertipleşdirmegi we durmuşa geçirmegi, marketingiň mazmunynyň netijeliligini seljermegi we ölçemegi, täsirli göçürmäni ýazmagy, strategiki ýazuw çarçuwalaryny ulanmagy we  marketingiň mazmunynyň üsti bilen professional markaňyzy we ygtybarlylygyňyzy öwrenersiňiz. Şeýle hem hödürlenen pikirleri durmuşa geçirmegi we marketingiň mazmunynyň üsti bilen öz şahsy markaňyzy gurmagy öwrenersiňiz. Bellige alynmak üçin: https://www.coursera.org/learn/content-marketing