IT we programmirleme kurslary

37
thumbnail

1. University of Leeds tarapyndan hödürlenýän okuw.

Esasy programmirleme we ozal bu zatlar bilen tanyş bolmadyklar üçin kod. Okuw gutarandan soň şahadatnama berilýär. Doly mugt.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.futurelearn.com/courses/computer-programming-for-everyone

2. Netologiýadan marafon “IT hünärinde nireden başlamaly?”

Hünäri başlamagyň meýilnamasyny paýlaşýan öňdebaryjy hünärmenlerinden üç sapak.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://netology.ru/development

3. Stanford University tarapyndan robot we maşyn öwrenmek.

Iň ýokary uniwersitetden bir kursda maglumatlar bilen işlemegiň we robotika doly çümdürmegiň esaslary.

Has giňişleýin maglumat üçin:  https://www.coursera.org/learn/machine-learning