King’s College London tarapyndan iňlis dili boýunça kurs.

87
thumbnail

«Pre-Intermediate» derejesi üçin öňdebaryjy okuw jaýyndan başga bir kurs. Indiki derejäni iňlis dilinde özleşdirmek üçin 4 hepde wagtyňyz bolar. Okuwyň ahyrynda şahadatnama alyp bilersiňiz!

Has giňişleýin maglumat üçin:  https://www.futurelearn.com/courses/basic-english-pre-intermediate