Täze hünärleri öwrenmäge we täze hünäri başlamaga kömek edip biljek 30 sany mugt kurs.

73
thumbnail

GeekBrains bilim portaly, täze hünärleri özleşdirmek we täze hünäri başlamak üçin 30-dan gowrak mugt kurs açdy!

Marketing, dolandyryş, programmirleme ýa-da dizaýny öwreniň. Maliýeňizi nädip dolandyrmalydygyny ýa-da freelance işe başlamagyň usullaryny öwreniň.

Ofisde täze iş tapmak, freelance işlemek ýa-da uzakdan işlemek aňsat boljak endikleri öwrenersiňiz.

Häzirki wagtda mugt bolany üçin hasaba alnyň: https://edufree.geekbrains.ru/?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=telegram_push_lp_change&utm_term=change&utm_content=studTG1008