Iňlis dilini dürli derejede bilýänler üçin 11 sany kitaply sahypalar.

145
thumbnail

Has köp adam asyl nusganyň ýazylan dilinde kitaplary okamaga çalyşýar, sebäbi bu awtoryň eserine we dünýäsine doly çümmäge, pikirine we habaryna düşünmäge mümkinçilik berýär. Iňlis dilinde kitap okamak size has köp sözleri ýatlamaga mümkinçilik berýär, grammatika we orfografiýa baradaky bilimleriňizi güýçlendirýär, şeýle hem pikirlenmek üçin çeşme we lezzet berýär.

Başlangyç derejede okamak üçin kitaplar:

Gysga hekaýalar we ertekiler:

http://www.eastoftheweb.com/short-stories/UBooks/SawyMoun1136.shtml  –  detektiw, çagalar üçin gülkünç, elhenç, romantik, fantastiki, çeper däl ýaly gysga hekaýalaryň onlaýn ýygyndysy.

http://www.magickeys.com/books/ – çagalar üçin gyzykly kitaplar.

http://classicshorts.com/– nusgawy ýazyjylaryň hekaýalary.

Iki dilde ýazylan kitaplar:

http://artefact.lib.ru/library/index.shtml?view=lang&name=ENG – rus we iňlis dilinde ýazylan  kitaplaryň onlaýn kitaphanasy.

http://www.readprint.com/– Ilýa Frankyň usuly boýunça kitaplar.

Iňlis dilinde ýazylan kitaplaryň onlaýn kitaphanalary:

http://www.publicbookshelf.com/index.html – roman söýüjiler üçin kitaphana.

http://www.readprint.com/  – nusgawy edebiýatyň uly seçimi bolan sahypa.

http://classicbook.info/ – nusgawy edebiýatyň kitaphanasy.