Copenhagen Business School tarapyndan neýromarketing boýunça mugt onlaýn kursy.

23
thumbnail

Ýewropanyň öňdebaryjy biznes mekdebinden neýromarketing we sarp ediji psihologiýasy boýunça iň güýçli kurslaryň biri. Şahadatnama goşmaça çykdaýjy bilen berilýär, ýöne talyp haky almak mümkinçiligi bar. Okuwlara gatnaşan talyplaryň 46% -i marketing kärine başlady.

Kursuň beýany:

Sarp ediji hökmünde nädip karar bermeli? Nämä seredýäris we ilkinji jogaplarymyz soňky saýlawymyzy nädip çaklaýar? Bu prosesler nä derejede huşsuz we açyk hasabatlarda şöhlelendirilip bilinmez? Bu okuw, sarp edijileriň neýro-ylym we neýromarketingiň döreýän ugurlaryndaky iň esasy usullar bilen tanyşdyrar. Ulanylan usullar we olaryň manylary barada öwrenersiňiz. Sarp ediji saýlanyňyzda beýniniň esasy mehanizmleri barada öwrenersiňiz we bu mowzuklardan nädip habarly bolmalydygyny öwrenersiňiz. Bu okuw neýro-ylymyň häzirki wagtda we geljekde ulanylyşya syn berer.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.coursera.org/learn/neuromarketing