Germaniýadaky okuw mümkinçilikler

Möhleti
Dereje

SBW BERLIN  bakalawr we magistrler üçin talyp haky.

Bu talyp hakynyň mukdary 500€ çenli ýetýär we dalaşgärleriň akademiki üstünliklerine we kärlerine esaslanyp berilýär.

Has giňişleýin maglumatlar üçin: https://sbw.berlin/en/sbw-berlin-scholarship/

 Friedrich-Ebert-Stiftung gaznasynyň talyp haky.

Bu talyp haky Germaniýada okaýan döwründe ähli çykdaỳjylaryndan ybarat.

Has giňişleýin maglumatlar üçin: https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?detail=10000153

Deputatlar palatasynda gözleg geçirmek üçin talyp haky.

Berlindäki edaralarda we uniwersitetlerde gözleg geçirmek üçin talyp hakynyň mukdary aýda 1100 €.

Has giňişleýin maglumatlar üçin: https://www.parlament-berlin.de/de/Das-Parlament/Studienstiftung