Iňlis dilini öwrenýänler üçin iň gowy web sahypalary we programmalar.

75
thumbnail

Ähli programmalary GooglePlay, PlayMarket ýa-da AppStrore-den aňsatlyk bilen ýükläp bilersiňiz.

Quizlet, Memrise – dürli tagam we reňk üçin amatly we ýönekeý programmalar, formatlary dürli reňkli kartoçkalar bilen söz baýlygyňyzy giňeltmäge mümkinçilik berýär.

“AnkiDroid” hem fleşkartlar, ýöne bu programma aralyk gaýtalamak usuly bilen ýat tutmaga esaslanýar. Programma täze öwrenmek we köne kartlary gaýtalamak üçin özbaşdak tertip düzýär. Öwrenilen sözler birnäçe günden soň, soň bir aý, 3 aý we ş.m. gaýtalanyp biler.

Tandem, HelloTalk – daşary ýurt dillerini öwrenmek isleýänler üçin, emma bu dilde gürleýän adamlar bilen aragatnaşyk saklamak isleýänler üçin gerekli  programmadyr.

ReWord . Täze sözleri kontekst arkaly ýatda saklamak has gowudyr . Bu programma munuň bilen ajaýyp kömek edip biler we siz täze sözlügi ulanmagyň mysallarynyň sanawyny derrew alyp bilersiňiz.

Word Hippo, sözleriň ulanylyşynyň, sinonimleriniň we antonimleriniň mysallaryny tapmak üçin iň oňat programmalaryň biridir.