Halkara baýragy SINGA (Singapore International Graduate Award)

Möhleti
01.12.2020
Dereje
Doktor
Arza göýbermek

SINGA bilen, Singapurda PhD-ni dowam etdirip, global baglanyşyk gurup we gözleg karýerany indiki derejä çykaryp bilersiňiz.

Halkara uçurymlar baýragy (SINGA) Ylym, Tehnologiýa we Gözleg Guramasy (A * STAR), Nanyang Tehnologiýa Uniwersiteti (NTU), the National University of Singapore (NUS)  we  Singapore University of Technology and Design (SU  TD) arasyndaky hyzmatdaşlykda gurlan. SINGA daşary ýurtly talyplar üçin işjeň we medeni taýdan dürli-dürli gözleg jemgyýetini ösdürýär.

Döwrebap desgalarda görnükli we halkara meşhur gözlegçiler bilen bir hatarda köp medeniýetli gurşawda işlärsiňiz.

Gözleg ugurlary:

 • Biomedikal ylymlar;
 • Fizika ylymlary we inžinerçilik.

Okuw iňlis dilinde A * STAR, NTU, NUS ýa-da SUTD gözleg institutlarynyň saýlan laboratoriýasynda geçiriler. Talyplara bu barlaghanalarda meşhur we halkara derejesinde meşhur gözlegçiler ýolbaşçylyk eder. Üstünlikli tamamlanandan soň, talyplara NTU, NUS ýa-da SUTD ylymlarynyň doktory derejesi berler.

Kriteriýalar:

 • Ajaýyp akademiki görkezijileri bolan daşary ýurtly talyplar;
 • Iňlis dilini bilmeli;
 • Ajaýyp akademiki synlar.

Arza bermek prosesi:

 1. PhD gözleg taslamalaryna göz aýlaň;
 2. Gerekli resminamalar:

Bellik: ähli resminamalar onlaýn ýagdaýda tabşyrylmaly.

 • Pasport;
 • Soňky pasport ölçegli surat (.jpeg ýa-da .png formatda).

3. Bahalary barada maglumat we hasabatlar (iňlis dilinde).

Hökmany resminamalar:

Bakalawr ýa-da magistr şahadatnamalary.

Bakalawr diplomy ýa-da diplom alynmadyk bolsa, talybyň okaýandygy barada şahadatnama.

2 hödürleýiş haty (onlaýn tabşyrylýar).

Meýletin:

GRE / IELTS / TOEFL / SAT I & II / GATE netijeleri. Şeýle-de bolsa uniwersitetiň giriş talaplarynyň bir bölegi hökmünde kanagatlanarly bal bermegiňizi haýyş edip biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Bu baýrak, 4 ýyla çenli doktorlyk okuwlaryny goldaýar:

 • Mugt okuw.
 • 2000 singapur dollar mukdarynda aýlyk talyp haky, emma synagdan geçensoň 2500 singapur dollaryna çenli ýokarlandyrylar.
 • 1500 singapur dollar mukdarynda bir gezeklik uçuş peteginiň puly *
 • 1000 singapur dollar mukdarynda bir gezeklik ýaşaýyş ýeriniň tölegi *

2021-nji ýylyň awgust aýynyň okuwy üçin tabşyryş möhleti: 2020-nji ýylyň dekabr aýynyň 1-i.

Goşmaça maglumat üçin: https://www.a-star.edu.sg/Scholarships/for-graduate-studies/singapore-international-graduate-award-singa