Sankt-Peterburg Döwlet Uniwersiteti tarapyndan onlaýn kurslar.

42
thumbnail

Sankt-Peterburg döwlet uniwersiteti aşakdaky ugurlar boýunça onlaýn kurslary hödürleýär:

  • Jemgyýetçilik ylymlary
  • Takyk ylymlar
  • Tebigat ylymlary
  • Ynsanperwer ylymlar
  • Sungat we medeniýet
  • Ýörite okuwlar

Russiýanyň ilkinji uniwersitetinden onlaýn kursuňyzy saýlaň we kabul edilenden soň gutaran kurslar üçin goşmaça bal alyň. SPbU-da bakalawr, magistr we doktorlyk okuwlary üçin anketalaryň 2021-nji ýylyň fewral aýynda kabul edilmegine garaşylýar.

Bu sahypada kurslary saýlap bilersiňiz: https://online.spbu.ru/nashi-kursy/