Kazandaky programmirleme mekdebi

Möhleti
01.12.2020
Arza göýbermek

Kazan şäherindäki Sberbanky 21-nji mekdebinde programmirleme boýunça okuwa gyş  saýlawy başlady. Häzirki wagtda iň talap edilýän hünäri mugt almaga mümkinçilikdir! Başga şäherlerden gelen talyplara umumy ýaşaýyş jaýy berilýär.

Junior ýa-da senior degree derejäni mugallymlar, leksiýalar ýa-da bahalar bolmazdan alyň.

“21-nji mekdep” 24/7 açyk – tertibi ýa-da işleýiş wagty ýok, haçan okamalydygyňyzy özüňiz karar berýärsiňiz. Giriş öňki bilime, iş tejribä, programmirleme endiklere we diploma bagly däldir. 18 ýaşyna ýeten hemme adamlar ýazylyp biler.

Üns beriň! Okuw doly mugt, gatnaşyjylara kursy tamamlamak üçin zerur zatlar berilýär. Okuw gutarandan soň, gatnaşyjylar 21-nji Mekdep şahadatnamasyny alarlar.

Nädip gatnaşmaly?

 1. 21-nji mekdep web sahypasynda hasaba alyň
 2. Iki sany onlaýn ýat we logiki oýunlary tamamlaň
 3. Onlaýn söhbetdeşlik
 4. We dört hepdelik programmirleme okuwy

Esasy ugurlar:

 • Algoritmlar
 • Grafika
 • Unix
 • WEB
 • Mobile Dev
 • System Security
 • Network
 • System Administrator

Programmirleme dili:

 • C
 • C++
 • Swift
 • PHP
 • Python(Django)
 • Ruby
 • JavaScript
 • We ş.m.

Indiki çeşme boýunça geçip 1-nji dekabra çenli hasaba alyň:

https://21-school.ru/?utm_source=telegram&utm_medium=smm&utm_campaign=school_21_kazan_oct_2020_studyqa