Germaniýada ylmy gözleg geçirmek barada onlaýn gepleşikler.

Möhleti
Arza göýbermek

Onlaýn gepleşikler, nemes uniwersitetleriniň, uniwersitet däl gözleg institutlarynyň we kompaniýalarynyň hünärmenlerine soraglaryňyzy bermäge mümkinçilik berýär. Çäreler, Germaniýada gözleg geçirmek isleýänler üçin açykdyr. Mugt we iňlis dilinde geçiriler.

Onlaýn gepleşikler Germaniýadaky gözlegler, maliýeleşdirmek mümkinçilikleri we beýleki peýdaly mowzuklar barada düşünje berýär. Çykyş etjekler Germaniýanyň dürli gözleg institutlarynyň hünärmenleri.

Çäreleriň tertibi:

1. Bioekonomika

Bioekonomiýanyň näme üçin Germaniýada ýylyň ylym temasydygyny öwreniň.

Duşenbe güni, 7-nji dekabr, 2020

14:00 – 15:00 (CET)

2. Bölümleýin gözlegler

Gelejekdäki hökümetiň alyp barýan işleri üçin innowasiýa tehnologiýalary möhüm boldy. Germaniýadaky federal gözleg institutlarynyň nähili işleýändigini we olara nädip goşulmalydygy barada öwreniň.

Sişenbe güni, 8-nji dekabr, 2020

14:00 – 15:00 (CET)

3. Aýallar ylym pudagynda.

Germaniýada gözleglerde aýallar üçin mümkinçilikler we päsgelçilikler barada pikir alyşmak üçin onlaýn söhbetdeşlige goşulyň.

Çarşenbe güni, 9-njy dekabr, 2020

14:00 – 15:00 (CET)

4. Ynsanperwer gözlegleri geçirmek.

Germaniýada halkara gözlegçiler üçin mümkinçilikler.

Penşenbe güni, 10-njy dekabr, 2020

14:00 – 15:00 (CET)

German akademiki alyş-çalyş hyzmaty (DAAD). Halkara gözleg marketingi

Habarlaşmak üçin:

Gabrijela Nikolic
Adres:
Kennedyallee 50
53175 Bonn
Germany
EMAIL
research-in-germany@daad.de
WEBSITE
www.daad.de

Çeşme: https://www.research-in-germany.org/en/campaigns-and-activities/online-talks/online-talks-series.html