ABŞ-daky bilim barada maslahat sapaklary (UCA)

Möhleti
17.01.2021
Arza göýbermek

Bakalawr maksatnamasy maslahat beriş  (UCA)

Toparlaýyn maslahat beriş ABŞ-nyň kollejlerine we uniwersitetlerine girmek isleýän orta mekdep okuwçylaryna kömek etmek üçin döredilendir. ABŞ-da bakalawr okuwlary barada doly düşünmek üçin gatnaşýanlar ýylyň dowamynda EducationUSA geňeşçisi bilen habarlaşýarlar.

Aşakdakylar barada maglumat alyp bilersiňiz:

 • Ýokary bilim ulgamy;
 • Tabşyryş möhleti;
 • Iň oňat uniwersitetler we hünärler;
 • Synag;
 • Stipendiýa almak üçin mümkinçilikler;
 • Arzalar we talyp haklary üçin düzme ýazmak.

Talaplar:

 • Amerikanyň okuwy bilen gyzyklanmaly;
 • Iňlis dilini gowy bilmeli;
 • Orta mekdep okuwçysy bolmaly;
 • Ýokary akademiki görkezijileri bolmaly;
 • Maksatlylyk we höwes;
 • Maksatnama döwründe onlaýn sapaklara gatnaşmak mümkinçiligi bolmaly.

Artykmaçlyklary:

 • ABŞ-nyň ýokary okuw jaýy üçin arza döretmek;
 • Akademiki ýazuw endiklerini ýokarlandyrmak;
 • Bäsdeşlikli SAT / TOEFL netijeleri;
 • Okuwdan daşary çäreleri gowulandyrmak;
 • Stipendiýa we maliýe kömegi üçin ýüz tutanyňyzda artykmaçlyk barada maglumat almak;
 • Synaglar we okuw saparlaryny tölemek üçin talyp haklaryny almak mümkinçiligi.

Dowamlylygy: 2021-nji ýylyň fewral aýyndan 2022-nji ýylyň ýanwar aýyna çenli (12 aý)

Formaty: onlaýn, dynç günleri sapaklary.

Arzany tabşyrmak üçin: bit.ly/UCA_2021_2022

Soraglaryňyz dörän bolsa mnurryyeva@educationusa.org ýüzlenip bilersiňiz.