Türk dilini tassyklamak üçin onlaýn synag (e-TYS)

46
thumbnail

Istanbul uniwersitetiniň Cerrahpaşa bilim we gözleg merkezi, türk dilini bilmek boýunça onlaýn synagy tabşyrmagy teklip edýär.

Synag 4 esasy bölümden ybarat: okamak, diňlemek, ýazmak we gürlemek. Ekzameniň dowamlylygy 2 sagat (gürlemek içine girmeýär).

Ýazuw bölegi 80 sany soragdan ybarat bolup, uzakdan öwreniş platformasy arkaly onlaýn ýagdaýda geçirilýär. E-TYS ekzamenine baglanyşyk ekzamen güni e-poçta bilen iberiler. Gepleşik ZOOM platformasy arkaly geçiriler. Gatnaşyjy synagyň tehniki tarapy üçin jogapkärdir.

Synag netijeleri Ýewropa dil ulgamy laýyklykda aşakdaky derejeler boýunça bahalandyrylýarlar:

A1 – A2 (başlangyç dereje)

B1 – B2 (orta dereje)

C1 – C2 (ýokary dereje)

Kim tabşyryp biler?

  • Türk diliniň bilimini tassyklamak isleýän adamlar.
  • Türkiýäniň uniwersitetinde okamak isleýän daşary ýurtly talyplar.

Netijeleri haçan alyp bilersiňiz?

Synag netijeleri bolan şahadatnamany synagdan soň 7 iş gününiň içinde alyp bilersiňiz ýa-da, siziň islegiňiz boýunça poçta arkaly alyp bilersiňiz.

Bahasy: € 50,00

Has giňişleýin maglumat üçin: https://sem.istanbulc.edu.tr/egitimlerimiz/online-turkce-yeterlilik-sinavi-e-tys/

Hasaba alynmak üçin: https://sem.istanbulc.edu.tr/egitim-sepeti/