Polytechnic University of Valencia tarapyndan ispan dili kurslary.

60
thumbnail

edX platformasynda ispan dili boýunça başlangyç derjesi üçin kurslaryny hödürleýär. 7 hepdelik ispan dili, A1 derejesine ýetmek isleýänler üçin esaslanan. Bu okuw, okamak, ýazmak, diňlemek we gürlemek ýaly dört dil endiklerini özleşdirmek üçin döredilendir.

Hasaba alynmak üçin: https://www.edx.org/course/basic-spanish-1-getting-started