Maglumat başarnyklary boýunça onlaýn kurs: Digital Skills, Social Media

58
thumbnail

Işiňizi ösdürmek we marka gurmak üçin sosial media ulanmak endiklerini öwreniň.

Bu okuw, sosial media arkaly bir markany tanatmak, kampaniýanyň maksatlaryny kesgitlemek, maksatly diňleýjileri we dogry kanallary kesgitlemek, gyzykly mazmun döretmek we dolandyrmak ýaly möhüm ädimler barada maglumat berer. Şeýle hem, dürli sosial media sahypalaryň mysallaryny, ulanyş maslahatlaryny we kampaniýalaryňyzyň üstünligini we özgertmeleriň ýollarynyň usullaryny görersiňiz.

Sapaklaryň tertibi:

1-nji hepde:

  • Sosial ulgamlar barada maglumat.
  • Maksatlaýyn toparlar.
  • Sosial media kanallary.
  • Sosial mediany dolandyrmak.
  • Sosial mediýa dolandyryş gurallary.

2-nji hepde:

  • Sosial mediýa üçin maslahatlar.
  • Öndürijiligi ölçemegiň ähmiýeti.
  • Sosial ulgamlarda diňleýiş.

Bu kursa islän wagtyňyz başlap bilersiňiz.

Hasaba alynmak üçin: https://www.futurelearn.com/courses/digital-skills-social-media