Prezentasiýa görkezmesi boýunça onlaýn kurs.

45
thumbnail

Maglumatlary anyk we gysga görnüşde hödürlemegi we görkeziş endikleriňizi ýokarlandyrmak üçin usullary öwreniň.

Bu kursda pikirleriňizi guramak, bitewi argumentler döretmek we işiňizi görkezmek üçin dogry gurallary kesgitlemek usullaryny öwrenersiňiz.

Siz çylşyrymly maglumatlary kabul etmegi we diňleýjilere açyk görkezmegi öwrenersiňiz.

Siz netijeli slaýdlary döretmegi we prezentasiýanyň stilini we görkezilişini gowulandyrmak üçin endikleri ösdürmegi öwrenersiňiz.

Okuw meýilnamasy

1-nji hepde:

  • Prezentasiýanyň döredilişi.
  • Ýalňyşlyklaryň anyklanmasy we düzeldişi.

2 hepde:

  • Prezentasiýanyň görkezilişi.
  • Ýalňyşlyklaryň anyklanmasy we düzeldişi.

Bu kursa islän wagtyňyz başlap bilersiňiz.

Hasaba alynmak üçin: https://www.futurelearn.com/courses/presenting-your-work-with-impact