IELTS synagyna taýýarlyk

121
thumbnail

IELTS synaglaryňyza diňlemek, okamak, ýazmak we gürlemek ýaly giňişleýin özbaşdak okuwa taýýarlanyň.

Okuwyň beýany:

has giňişleýin maglumatlar üçin

IELTS – bu iňlis dilinde gürleýän ýurtda ýokary bilim almak isleýänler üçin dünýäde iň meşhur iňlis dili synaglaryndan biridir.

Kurs sizi IELTS akademiki synaglaryna taýýarlar. Sizde dört başarnygyň her birinden ybarat bolýan 80 sagatdan gowrak interaktiw materiallaryny görüp bilersiňiz: diňlemek, okamak, ýazmak we gürlemek.

Bu okuw IELTS synag merkezi we dünýäniň öňdebaryjy okuw merkezleriniň biri bolan The University of Queensland tejribeli iňlis dili mugallymlary tarapyndan işlenip düzüldi. Ähli dersleriň awtorlary, iňlis diliniň esasy dili bolan uniwersitetde okamak üçin talyplara IELTS akademiki maksadyna ýetmäge mümkinçilik berýän tejribä eýedirler.

Hasaba alynmak üçin: https://www.edx.org/course/ielts-academic-test-preparation