Merkezi Ýewropa Uniwersitetinde (CEU) milletçiligi öwreniş maksatnamasy (magistr derejesi).

Möhleti
01.02.2021
Dereje
Magistr
Arza göýbermek

Tabşyryş möhleti: 2021-nji ýylyň fewral aýynyň 1-i, sagat 23:59

CEU-de milletçiligi öwreniş maksatnamalary dünýädäki milletçiligi, migrasiýa, populist syýasaty, etniki çaknyşyklary, öňdengörüjilik, durmuşda öz ornuňy tapmak, populizm, az sanly milletleri goramak, dil we raýatlyk hukuklaryny öwrenmäge bagyşlanan az sanly programmalaryň biridir.

2020/2021 okuw ýylynda talyplaryň hemmesi CEU tarapyndan maliýeleşdirme aldylar.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://nationalism.ceu.edu/apply-now-1
Soraglaryňyz bar bolsa, kukorl@ceu.edu bilen habarlaşyp bilersiňiz, ýa-da CEU-da okuw tejribesi barada biziň soňky uçurymymyzdan sorap bilersiňiz, ady: Arin agich_arin@alumni.ceu.edu.

Bu mümkinçilik bilen gyzyklanýan bolsaňyz, Milletçiligi öwreniş fakulteti tarapyndan gurnalan düzme bäsleşigine gatnaşyp bilersiňiz, oňa gatnaşmak size goşmaça bal berer.