Deutsche Welle bilen nemes dilini mugt öwreniň!

94
thumbnail

Deutsche Welle mugt nemes dili kurslary halaýan görnüşiňizde dili öwrenmäge mümkinçilikdir: wideo klipleri, ses kurslaryny we podkastlary internet arkaly ýükläp kompýuterde ýa-da nusgawy görnüşde çap edilen tekstleri we gönükmeleri ulanyp öwrenip bilersiňiz. Kurslar başlangyç we has ýokary derejede okaýanlar üçin hödürlenýär. Gözleg funksiýany ulanyp, bilim derejäňize laýyk formaty tapyp bilersiňiz. https://learngerman.dw.com/ru/overview

Nemes dili boýunça derejäňizi öwrenmek isleýän bolsaňyz dil synagyny geçip bilersiňiz. https://learngerman.dw.com/ru/placementDashboard