Täze onlaýn kurslar

107
thumbnail

University of Leeds tarapyndan şahadatnama bilen üpjün edýän mugt programmirleme kursy.

Başlangyç derejede okaýanlar üçin programmirleme kursy. Kursy gutarandan soň mugt şahadatnama alarsyňyz. Programmirleme dilleri bilen tanyşarsyňyz, kod bilen işlemegi öwrenersiňiz we öz web sahypaňyzy ýa-da programmaňyzy ýazmaga mümkinçilik alarsyňyz.

Kursa ýazylmak üçin:https://www.futurelearn.com/courses/computer-programming-for-everyone

Deakin University tarapyndan hünär kursy.

2 hepdäniň dowamynda rezýumeňizi  özgerdip, iş berijini sizi işe almaga ynandyrmagy öwrenersiňiz.

Kursa ýazylmak üçin:https://www.futurelearn.com/courses/career-smart-sell-yourself